Elérhetőségeink


Cím
1125 Budapest (XII. kerület)
Virányos út 16.

Telefon
061/200-24-41061/200-24-41
0670/77 64 775

Email
info@baberkiado.hu
pakozdijudit@gmail.com


Megjelent könyvek


CSÁNGÓMAGYAR LEGENDÁK


Moldvai magyar mondák és történetek

A Kárpátokon túl, a valahai Etelközben élő, moldvai csángómagyarok évszázadokon át hűségesen megőrizték egyedi, ősi kultúrájukat, szokásaikat, dallamvilágukat, mondáikat és nyelvújításoktól mentes magyar beszédüket. Akiket ez a kimagasló értékű kincsünk érdekel, azoknak készült a Csángómagyar legendák. A száz moldvai magyar legendát, mondát és történetet csokorba gyűjtő kötet szerkesztője és részben gyűjtője a moldvai származású író, költő, néprajzkutató, Iancu Laura. Az albumot Csurgai-Horbváth Dorottya színes, művészi illusztrációi díszítik. A könyv kiadásában közreműködött a tízéves, határokon átnyúló Keresztszülő-mozgalom, amelyet Böjte Csaba testvér indított útjára, s melynek keretében ma is több ezer moldvai csángó gyermek tanulja magyar nyelvét és ősei hagyományait.
A kötet az alábbi nyolc fejezetből áll:

• Népi biblia
• Eredetmagyarázó mondák
• Néperedet
• Történeti mondák, hősmondák
• Történeti mondák, alapítási mondák
• Vallásos legendák
• Csodák
• Vidám történetek

Megjelenés: 2015
144 oldal, 87 színes grafika
Ára: 3500 Ft

Kedvezményes ára a kiadónál 3000 Ft 

Vásárláshoz, megrendeléshez kérjük, kattintson a megfelelő menüpontra
     
     
Nyisztor Tinka, Pákozdi Judit

Csángó galuska

 A moldvai csángó magyarok körében még soha, senki nem írt le  receptet, kézzel írott feljegyzések sem forognak az asszonyok  között, soha nem is főztek kötött szabályok szerint. A családok összetartásában, a háztartásvezetésben, sütés-főzésben a szokás, a hagyományok követése és az Isten segítette őket. A csángó magyarság fogyása, elvándorlása, asszimilációja az elmúlt évtizedekben felgyorsult, ezért érezték a szerzők: Nyisztor Tinka moldvai etnográfus és Pákozdi Judit budapesti szerkesztő, újságíró sürgető kötelességüknek, hogy a még fellelhető és emlékezetbéli étkezési szokásokat, recepteket felkutassák, lejegyezzék, és közre adják, ezzel reményeik szerint megmentve a feledésre ítélt hagyományok e jelentős körét.
 A kötet két részből áll. Elsőként „A szokás nagy úr” címmel élvezetes tanulmány mutatja be a csángók hagyományos és máig élő táplálkozási szokásait, a napi kétszeri étkezés rendjét, az ünnepi és hétköznapi fogásokat, az ételek jellegzetes főzési módját, alapanyagait.

A második rész a moldvai csángó asszonyok között gyűjtött másfélszáz receptet tartalmazza, némelyiket az asszonyok eredeti elmondását idézve is, de mindet közérthető mai magyarsággal megfogalmazva. A leírásokban azonban sok a hitelesség kedvéért meghagyott ismeretlen csángó kifejezés, melyek megértését külön szómagyarázat segíti. Ennek köszönhetően az ételek minden nehézség nélkül elkészíthetőek. 
Első kiadás 2009, második kiadás 2010
240 oldal, 210 színes képpel

Könyvesbolti ára 3750 Ft
Kedvezményes ára a kiadónál 2500 Ft

Vásárláshoz, megrendeléshez kérjük, kattintson a megfelelő menüpontra
A szerzők


Dr. Nyisztor Tinka
a moldvai Pusztinán született. Tanulmányait román nyelven végezte, románul is érettségizett. 13 éven keresztül az erdélyi Sepsiszentgyörgyön dolgozott egy gépgyárban. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Budapesten végezte néprajz szakon (1990-1996), ahol Ebéd és vacsora: A táplálkozáskultúra szerkezete egy moldvai faluban (Pusztina 1920-1995) című szakdolgozatával etnográfus diplomát szerzett. Kutatóképző tanulmányokat az ELTE Európai Etnológia Doktori Iskolában, valamint Bukarestben és a svájci Neuchâtelben folytatott, közben saját témáján, szülőföldjén dolgozott. Doktori (PhD) értekezését 2008-ban Budapesten védte meg Hétköznapok és ünnepnapok:
A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája címmel. 2001-ben hazatért Pusztinába, ahol a moldvai csángó magyarok mindennapjait éli. A kulturális élet tevékeny résztvevője, a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének vallási ügyekért felelős tisztségviselője, a magyar miséért, az anyanyelv templomi használatának bevezetésért küzd évek óta.
Pákozdi Judit
gasztronómiai újságíróként több évtized óta a magyar konyha hagyományainak megőrzéséért, értékeinek elismeréséért, családösszefogó, nemzetmegtartó erejének tudatosításáért dolgozik. Gyűjti és publikálja a határainkon kívül és belül fellelhető, feledésre ítélt magyar recepteket. Tősgyökeres budapesti, tanulmányait a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán valamint a MÚOSZ Újságíró Akadémiáján végezte. Pályafutását a Vendéglátás című folyóiratnál kezdte, majd a Magyar Konyhánál, Közép-Európa első gasztronómiai magazinjánál folytatta, amelynek munkatársa, majd megszakítással főszerkesztője volt 2006-ig. Azóta saját kiadóját vezeti, amely könyvek mellett megjelentette a Biokosár ökomagazint. Nevéhez fűződik az Ezeríz főzőiskola megalapítása 2003-ban. Eddig 12 szakácskönyvet írt, hatot fordított, tizennégyet szerkesztett. Több éve részt vesz az InfoRádió Tálaló című gasztronómiai magazinműsorában. Legjelentősebb műve az 1992-ben megjelent Kárpátaljai kóstoló, amely Kárpátalja-szerte gyűjtött, 222, még sohasem publikált helyi receptet tartalmaz.  

VIRÁGKALENDÁRIUM

NÉVNAPI VIRÁGVÁLASZTÓ
  Ezzel a bájos kis kiadvánnyal a kiadó, nemcsak a névnapra szóló virág kiválasztásának gondját kívánja megkönnyíteni, hanem egy alkalomtól függetlenül ajándékozható elegáns könyvet is kínál az olvasóknak. 


A Virágkalendárium a naptári napokat követve ­­minden női névhez ajánl hozzáillő virágot, rövid ismertetővel, és szól az adott név jelentéséről, eredetéről, érdekes történelmi vonatkozásairól is. Megkönnyítendő a választást minden virág mellett szerepel annak színes képe is.
 A kötet az év hónapjainak megfelelően tizenkét fejezetet tartalmaz, melyeket a magyar irodalom legszebb verseiből válogatott idézetek vezetnek be. A kötet kislexikonként is szolgálhat a családi könyvespolcon, tartalma nem évül el, alkalomról alkalomra bárki ötleteket meríthet belőle. A felsorolt 688 női néven kívül, aligha van olyan, amely ne szerepelne a tartalomban. Ifjú szülőknek akár még tanácsadóként is szolgálhat névadáshoz. De a férfiakra is gondoltunk, a kötet végén külön fejezetet szól arról, hogy milyen virágot ajándékozzunk nekik, és természetesen szerepelnek a férfi névnapok is

A Kiadó Sulyok Mária és Tímár Zsuzsa 1968-ban megjelent nagysikerű könyvét a mai gazdag virágkínálathoz igazodva dolgoztatta át, és igazította a mai naptári nevekhez, a munkát Nagy Katalin és H. Molnár Tünde végezte el. 


A könyv keménytáblás, 254 oldal, 284 színes fotóval
Könyvesbolti ára: 2750 Ft
Kedvezményes ára a kiadónál: 2000 Ft

Most akcióban 1000 Ft

Vásárláshoz, megrendeléshez kérjük, kattintson a megfelelő menüpontra.

     
     


ÉDESANYÁM FŐZTJE


Minden ízében valódi emlékkönyv a Babér Kiadó legújabb kötete.
A kötet híres férfiak képekkel kísért vallomásait tartalmazza a gyermekkorról, a szülői házról, az örökre felejthetetlen otthoni ízekről. 40 édesbús visszaemlékezést olvashatunk, amelyek egyszerre engednek bepillantást egy-egy család történetébe, az elmúlt fél évszázad történelmének életükben hagyott lenyomataiba, a család féltve őrzött fényképalbumaiba, s az édesanyák kézzel írott receptes könyveibe.Ez a könyv egyszerre lebilincselő olvasmány, képes album és szakácskönyv. Az írások jeles írók, színészek, tudósok, közéleti emberek saját tollából, illetve ismert újságírók interjúiból született az elmúlt 30 év során. Visszaemlékezések, amelyekből az utódok is töltekezhetnek.


40 vallomás 40+2 recept, 152 oldal, 170 kép
Megjelenés: 2010


Könyvesbolti ára: 2750 Ft

Kedvezményes ára a  kiadónál 2000 Ft

Vásárláshoz, megrendeléshez kérjük, kattintson a megfelelő menüpontra
APA ÉS FIA 

 

A kötet két élettörténetet tartalmaz, Jankó János (1901-1977) és fia, Jankó Antal (1936-) életútjának történetét. Mindkét írásmű szerzője Jankó Antal, aki a Moldvai Magyarfaluból származik. Családja, több tucat csángó családdal együtt, a második világháború idején egy jobb élet reményében elhatározta, hogy áttelepül Magyarországra. Útjuk először Bácskába, majd számtalan hányattatáson, tragikus kényszerköltözésen át a Baranya megyei Egyházaskozáron teljesedett ki. Az életrajzok minden olvasó számára tanulságosak és érdekfeszítőek, mert a 20. század történéseinek ezt az eddig homályban maradt részét, még senki nem örökítette meg, az eseményeket megszenvedő emberek példájából pedig ma is erő meríthető.

Az apa, Jankó János maga is megírta élete történetét, ám az azt tartalmazó füzetnek nyoma veszett, de a fia, aki sokszor olvasta, és emlékezetében megőrizte a történeteket, a kétezres évek elején hozzáfogott apja életrajzának „újraírásához” és saját élettörténetének a megörökítéséhez. Mindkét történet a saját emlékekre, valamint a szerzőt nevelő dajka későbbi elbeszéléseire támaszkodik.

Jankó Antal - a népi önéletírókhoz hasonlóan - tudatos céllal és közreadási szándékkal írta meg saját és édesapja életútját. Az írásmű fontos kordokumentumnak tekinthető, de ezen túl egyedisége abban rejlik, hogy a történelmi események leírása mellett egy anya és fia közti, egész életet meghatározó s bizonyos értelemben lebénító viszony, egy nem kívánt gyermek élettörténetét is feltárja.

A sajátos keletkezésű életrajzok a személyes történetek a múltunk, különösen az elszigeteltségre ítélt csángómagyarok sorsa iránt érdeklődőknek érdekfeszítő olvasmány, de a társadalomtörténet, életmódkutatás számára is értékes adatokkal szolgálhat.

A kötet a szerző és családjának korabeli fekete-fehér fotói zárják, kiegészítve és megerősítve a történet valódiságát. Szerkesztette: Iancu Laura szintén csángómagyar származású író, költő, néprajzkutató.
Könyvesbolti ára: 3000 Ft

Kedvezményes ára a  kiadónál 2500 Ft

Vásárláshoz, megrendeléshez kérjük, kattintson a megfelelő menüpontra